ART DECO HOS HOUSEWARMING

Art Deco hos Housewarming Gl.Kongevej 70, Frederiksberg

HOUSEWARMING HAR MERE I FORRETNINGEN

H O U S E W A R M I N G

ART DECO


UDVALGET AF ART DECO LAMPER PRÆSENTERES

ART DECO


F O R N E M    E N K E L H E D

S K U L P T U R E L

I N D R E T N I N G

H O U S E W A R M I N GA R T    D E C O   

O P N Å    M E R E    E N D

M I N I M A L I S M E

B E L Y S N I N G

H O U S E W A R M I N G


S P Ø R G    E F T E R

A R T     D E C O    H O S

H O U S E W A R M I N G

G L. K O N G E V E J   70

F R E D E I K S B E R G

T E L E F O N       33 32 18 93

12.00 - 17.30INTERIORS ART DECO


I N D R E T    M E D    L Y S

O P N Å    S T Ø R R E      B L I K F A N G

S C E N E N    E R     D E R E S

H O U S E W A R M I N G 

A r t D e c o


A R T   D E C O   G U L V L A M P E

T R A P P E N S   B L I K F A N G

H O U S E W A R M I N G